České Budějovice – úterý, 6. 10. 2009 (4. – 6. třída) – Kino Kotva

8.30 – 10.10 a 10.25 – 12.05 hod.

574

Liliputí mimikry (Maďarsko) 29 min

Ze všech mořských živočichů je nejtěžší nafilmovat ty nejmenší. Kvůli svojí velikosti a úžasné schopnosti skrývat se jsou téměř neviditelní lidskému oku. S použitím speciální kamerové techniky a s pomocí zkušených „lovců živočichů” jsou konečně tito mořští tvorové představeni na filmovém plátně!

04

Vzhůru dolů: Zbrašovským argonitem (ČR) 18 min

Arnošt Goldflam a Josef Polášek,jako otec a syn, nás zábavnou formou provází našimi známými i neznámými jeskyněmi

036

Zelenomodrá vrána (ČR) 8 min

Tento díl cyklu „Příběhy z přírody” sleduje mandelíka hajního, který vypadá jako zelenomodrá vrána a z našeho území už zcela vymizel. Patří mezi nejpestřejší skupinu ptáků s podivným zoologickým názvem – srostloprstí.

589

Návrat karety (Indie) 17 min

Tisícovky karet zelenavých se během období hnízdění vydávají na pláže v Uríse na východním pobřeží Indie. Během období páření a hnízdění se šest měsíců zdržují u pobřeží. V únoru začíná známá „arribada”, kdy samice ve velkých počtech připlouvají na pláž, aby nakladly vejce. Náš tým nafilmoval hnízdění karet zelenavých a různé překážky, které nově vylíhnuté želvy musí překonat kvůli nepovolené výstavbě a různým lidským činnostem. Výsledkem je, že každý den uhynou tisíce mladých i dospělých želv. Ale změna je na obzoru. Naštěstí se během poslední sezóny různé ekologické organizace spolu s dobrovolníky a vesničany zapojili do kampaně na ochranu vylíhlých želv a tak poskytly kriticky ohroženým karetám zelenavým novou šanci na život

Celkem 100 min včetně soutěží a interaktivních vstupů. Blok se bude 2x opakovat.

Scroll to Top