O nás

Cílem činnosti sdružení je podpora Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM.

Sdružení se podílí na jeho organizaci, propagaci, shromažďuje informace, finanční prostředky, organizuje domácí i zahraniční propagační akce a podílí se na každoroční přehlídce filmů s ekologickou tématikou pod názvem „EKOFILM“.

Současně sdružení usiluje o efektivní využití filmové databáze festivalu na školách v rámci environmentálního vzdělávání a ekologické výchovy a o propojování témat a informací z těchto filmů s výukou. Sdružení se zaměřuje i na přednáškové, vzdělávací, školící a klubové akce pro veřejnost.

Za tímto účelem bylo občanské sdružení založeno v roce 2002.

Orgány sdružení

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně a je oprávněna:

  • ke schvalování a změně stanov
  • volbě předsedy, místopředsedy a pokladníka sdružení
  • volbě revizora účtů sdružení
  • schvalování zprávy o hospodaření sdružení
  • určování koncepce sdružení
  • stanovení výše zápisného a členských přípěvků
  • rozhodování o vyloučení člena sdružení
  • rozhodnutí o zániku sdružení

Spolupracujeme…

Sdružení od svého založení úzce spolupracuje s organizátory EKOFILMu a celou řadou významných odborníků a filmařů:

Ing. J. Stoklasa, CSc., prof. RNDr. P. Kovář,CSc., prof. RNDr. Prof. G. Švejda, Ing. F. Urban, RNDr. M. Bursík, prof. RNDr. B. Moldan, CSc., S. Lichtag, PaedDr. M. Slunečko, J. Císařovský, H. Habrman, P. Vacek, RNDr. J. Pretel, PhDr. I. Rynda, Ing. E. Vavroušková. M. Havas a další.

Scroll to Top