EKOFILM pro školy

< Projekty

Občanské sdružení EKOFILM připravuje každoročně celou řadu filmů z festivalu cíleně pro základní a střední školy.

Pro žáky a učitele vzniká sekce „pro školy“ a v rámci této sekce se vyhledávají ve spolupráci s pedagogy filmy vhodné k doplnění výuky, jak to formuluje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a průřezové téma Environmentální výchova.

> EKOFILM 2011 – Program pro školy

Informace, získané takto populární formou, vedou jednoznačně k rozvoji osobnosti, k porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí, k uvědomění si důsledků lidských činností a možnosti ohrožení podmínek života a k pochopení vztahů mezi lokálními a globálními problémy. V neposlední řadě filmy ukazují modelové příklady žádoucích i nežádoucích jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje a vedou k odpovědnosti ve vztahu k životu, přírodě a světu kolem nás.

Všechny zahraniční filmy se překládají, část z nich se opatří českými titulky, pro menší děti se pořizují české verze filmů, aby byly pro tuto věkovou skupinu dostupné, srozumitelné a atraktivní. U některých filmů připravujeme i speciální titulky pro neslyšící.

Projekce filmů pro školy budou i letos probíhat v kině Kotva v Českých Budějovicích a v městském divadle v Českém Krumlově v dopoledních hodinách. Ale nejen tam. České dráhy jako partner festivalu ocenil snahu našeho OS o intenzivnější environmentální výchovu mezi žáky škol a poskytl nám i pro letošní rok unikátní Kinematovlak na celý týden. Takže projekce v Kinematovlaku budou probíhat i na nádražích dalších měst.

O programu pro školy více na konci prázdnin zde a na www.ekofilm.cz

Scroll to Top