Archive for the 'Uncategorized' Category

Odpadové hospodářství v praxi

prezentace projektu

ose_projekt_odpadove-hospodarstvi-v-praxi_2014-2015_logo_400px
Název projektu: Odpadové hospodářství v praxi

Projekt probíhá v rámci globálního grantu Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Číslo projektu: CZ.1.07./3.2.02/05.0086
Místo realizace: Plzeňský kraj
Zahájení projektu: 01. 02. 2014
Ukončení projektu: 30. 06. 2015
Příjemce dotace: EKOFILM, občanské sdružení
Partner projektu: Student Future s.r.o. www.studentfuture.cz

Hlavním cílem projektu je nabídka vzdělávání v oblasti odpadového hospodářství pracovníkům firem a dalším drobným původcům odpadů.
Obsahem projektu je výklad základních pojmů a povinností při nakládání s jednotlivými druhy odpadů vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech na základě novely z roku 2013, s ohledem na další změny, které budou postupně schvalovány a uplatněny.

Dalším cílem projektu je vytvoření inovativního systému výuky prostřednictvím tzv. Inteligentního E-learningu tj. systému založeném na kontinuálním vyhodnocování znalostí v dané problematice s cílem přizpůsobit obsah výukového materiálu individuální úrovni. Vizuální zpracování témat umožní využití multimediálních prvků v podobě filmů, animací, fotografií a reportáží a změní tak zásadně tradiční pojetí výuky a usnadní zapamatování.

V projektu budou vytvořeny 4 výukové programy:

 • Firemní odpadové hospodářství pro výrobní firmy
  (výroba plastů, montáží kovových konstrukcí, stavebnictví)
 • Firemní odpadové hospodářství pro obchodní a distribuční firmy
  (spotřebního a potravinářského průmyslu)
 • Povinnosti drobných původců odpadu
 • (stavebnictví, truhlářství, restaurace)
 • Požadavky systému jakosti na odpadové hospodářství

Cílové skupiny:

 • majitelé firem, zodpovědnÍ pracovníci na úseku životního prostředí
 • ekologové a odpadoví hospodáři
 • všichni, kteří se chtějí vyhnout postihům za nesprávné nakládání s obaly a odpady

 

Evropský sociální fond v České republice Evropská unie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Plzeňský kraj

EKOFILM 2009 – Program pro školy

< EKOFILM pro školy

České Budějovice:

Český Krumlov:

Solnice / České Budějovice:

Kontakt:

Kontaktní osoba a produkce programu pro školy:

Irena Koníčková
design.if@quick.cz
+420 777 586 077

Nabídka projekcí pro školy i jednotlivce

Pátek, 9. 10. 2009

Městské divadlo Č. Krumlov (mohou se hlásit ZŠ 2. stupeň). Zkušebna

8.30 – 19.00 Promítání soutěžních pořadů, vstup volný

8.30

Domovina, Česká republika, Španělsko, 7 min.
Komár, Česká republika, 4 min.
Udržitelná spotřeba – videospoty, Česká republika, 2 min.
Třiďte odpad, Česká republika, 1 min.
Pod mojí zahradou, Itálie, 20 min.
Devět a půl: Deštný prales 2, Německo, 10 min.
Návrat karety, Indie, 17 min.
Mizející supi, Indie, 15 min.
Velká otázka, Belgie, 4 min.
Roopaantar, Indie, 5 min.
Evropské pexeso – díly: Lucembursko, Itálie, Česká republika, 6 min.

10.15

Nejdivočejší setkání světa, Německo, 50 min.
Quarks a spol.: Akrobati ve vzduchu – fantastické dovednosti ptáků,
Německo, 43 min.

12.00

Čoud, Česká republika, 3 min.
Marťan spasitel, Česká republika, 3 min.
Hoďte si korunou – hořká chuť čaje, Dánsko, Norsko, 59 min.
Polévka Molokhia, Izrael, 34 min.
Stařešina Peter, Rusko, 26 min.
Příběh s myší: Mohou prasata vyrábět elektřinu?, Německo, 6 min.

České Budějovice – úterý, 6. 10. 2009 (4. – 6. třída) – Kino Kotva

8.30 – 10.10 a 10.25 – 12.05 hod.

574

Liliputí mimikry (Maďarsko) 29 min

Ze všech mořských živočichů je nejtěžší nafilmovat ty nejmenší. Kvůli svojí velikosti a úžasné schopnosti skrývat se jsou téměř neviditelní lidskému oku. S použitím speciální kamerové techniky a s pomocí zkušených „lovců živočichů“ jsou konečně tito mořští tvorové představeni na filmovém plátně!

04

Vzhůru dolů: Zbrašovským argonitem (ČR) 18 min

Arnošt Goldflam a Josef Polášek,jako otec a syn, nás zábavnou formou provází našimi známými i neznámými jeskyněmi

036

Zelenomodrá vrána (ČR) 8 min

Tento díl cyklu „Příběhy z přírody“ sleduje mandelíka hajního, který vypadá jako zelenomodrá vrána a z našeho území už zcela vymizel. Patří mezi nejpestřejší skupinu ptáků s podivným zoologickým názvem – srostloprstí.

589

Návrat karety (Indie) 17 min

Tisícovky karet zelenavých se během období hnízdění vydávají na pláže v Uríse na východním pobřeží Indie. Během období páření a hnízdění se šest měsíců zdržují u pobřeží. V únoru začíná známá „arribada“, kdy samice ve velkých počtech připlouvají na pláž, aby nakladly vejce. Náš tým nafilmoval hnízdění karet zelenavých a různé překážky, které nově vylíhnuté želvy musí překonat kvůli nepovolené výstavbě a různým lidským činnostem. Výsledkem je, že každý den uhynou tisíce mladých i dospělých želv. Ale změna je na obzoru. Naštěstí se během poslední sezóny různé ekologické organizace spolu s dobrovolníky a vesničany zapojili do kampaně na ochranu vylíhlých želv a tak poskytly kriticky ohroženým karetám zelenavým novou šanci na život

Celkem 100 min včetně soutěží a interaktivních vstupů. Blok se bude 2x opakovat.

České Budějovice – středa 7. 10 2009 (7. – 9. třída) – Kino Kotva

8.30 – 10.30 a 11.00 – 13.00 hod.

575

Neviditelný fotograf ptáků (Maďarsko) 25 min

Vyfotit dokonalý snímek ptáka, jak dělá něco, co jste nikdy neviděli, je téměř nemožné. Profesionální vybavení, zkušenosti a dokonalá znalost ptáků jsou jistě zapotřebí také, ale na úspěch to nestačí. Fotky Bence Mátého říkají o tajném životě ptáků vše – ale neříkají nic o tajemství výjimečné fotografie ptáků. Jestli chcete vědět, jak tento zaujatý mladík dokázal vyhrát všechny představitelné ceny na světě, jak je možné, že jej pravidelně oceňují v prestižní soutěži Fotograf divoké přírody roku pod záštitou BBC, musíte se ho zeptat

03

Vzhůru dolů – Do chýnovských mramorů (ČR) 18 min

Chýnovská jeskyně byla ve druhé polovině 19. století naší největší známou jeskyní na západ od Moravského krasu a také jeskyní prvně zpřístupněnou k pravidelným turistickým prohlídkám. Přes veškerou devastaci území, kterou má na svědomí těžba vápenců, si krajina zachovala romantický charakter. Jeskyně vyhloubená vodou na střetu mramorů a vyvřelých hornin je i z geologického hlediska unikátní. Mramor, na rozdíl od vápence, je jen obtížně rozpustný, proto v Chýnovské jeskyni téměř nejsou krápníky, zato je celá prostora tvarově podobná baroknímu chrámu plnému ostrých výběžků a lomených oblouků

041

Port – Exotické invaze (ČR) 7 min

Ve vybraných dílech vzdělávacího cyklu Port o novinkách a zajímavostech bude mít divák možnost podívat se do moderní laboratoře Ústavu Maxe Plancka pro chemickou ekologii v německé Jeně, do Ústavu molekulární genetiky i na Arktidu. Mimo jiné mu bude odhalen také vznik, vývoj a užitečnost fytoplanktonu.

065

Ekoprůkopníci – 11 Obnovitelné zdroje energie (ČR) 17 min

Dokumentární cyklus nastiňuje některé alternativy ekologičtějšího a šetrnějšího přístupu k životu, které může ve vlastním životě uplatňovat každý z nás. Tento díl nás seznámí s problematikou obnovitelných zdrojů energie. Cyklus by měl přispět k vnímání úspornějšího způsobu života a být nenásilnou inspirací pro každého diváka. Jednotlivými díly nás provází sociální ekolog Václav Cílek.

052

Čoud (ČR) 3 min

Krátký kreslený příběh o nerovném boji milovníka květin se zákeřným a všudypřítomným čoudem velkoměsta.

Celkem 120 min včetně besedy. Blok se bude 2x opakovat.

České Budějovice – pondělí, 5. 10. 2009 (1. – 3. třída) – Kino Kotva

8.30 – 9.30 a 9.45 – 10.45 hod.

029

Marťan spasitel (ČR) 3 min

Animovaný film

Ani marťanovi nesvědčí prostředí naší znečištěné planety. Onemocní a je nucen svými vlastními prostředky planetu očistit, aby se uzdravil. Autorem animovaného filmu je teprve čtrnáctiletý Tomáš Daněk.

564

Kamzík horský tatranský (SR) 12 min

Žáci základní školy v doprovodu lesního pedagoga navštíví muzeum Tatranského národního parku v Tatranské Lomnici, kde jim během vyprávění v představách ožívá vystavený exponát jedinečného tatranského živočicha – kamzíka horského tatranského, který jim vypráví o svém životě.

026

Moudronos – chleba (ČR) 17 min

Klaun Moudronos nás provází historií výroby chleba.

042

Evropské pexeso – Slovensko (ČR) 3min

Nový animovaný cyklus České televize, jehož cílem je seznámit zábavnou a hranou formou nejmenší diváky s členskými zeměmi Evropské unie.

Celkem 60 min včetně soutěží a interaktivních vstupů. Blok se bude 2x opakovat.

Český Krumlov – pátek 9. 10. 2009 (7. – 9. třída) – divadelní sál

8.30 – 10.30 hod.

575

Neviditelný fotograf ptáků (Maďarsko) 25 min

Vyfotit dokonalý snímek ptáka, jak dělá něco, co jste nikdy neviděli, je téměř nemožné. Profesionální vybavení, zkušenosti a dokonalá znalost ptáků jsou jistě zapotřebí také, ale na úspěch to nestačí. Fotky Bence Mátého říkají o tajném životě ptáků vše – ale neříkají nic o tajemství výjimečné fotografie ptáků. Jestli chcete vědět, jak tento zaujatý mladík dokázal vyhrát všechny představitelné ceny na světě, jak je možné, že jej pravidelně oceňují v prestižní soutěži Fotograf divoké přírody roku pod záštitou BBC, musíte se ho zeptat

03

Vzhůru dolů – Do chýnovských mramorů (ČR) 18 min

Chýnovská jeskyně byla ve druhé polovině 19. století naší největší známou jeskyní na západ od Moravského krasu a také jeskyní prvně zpřístupněnou k pravidelným turistickým prohlídkám. Přes veškerou devastaci území, kterou má na svědomí těžba vápenců, si krajina zachovala romantický charakter. Jeskyně vyhloubená vodou na střetu mramorů a vyvřelých hornin je i z geologického hlediska unikátní. Mramor, na rozdíl od vápence, je jen obtížně rozpustný, proto v Chýnovské jeskyni téměř nejsou krápníky, zato je celá prostora tvarově podobná baroknímu chrámu plnému ostrých výběžků a lomených oblouků

041

Port – Exotické invaze (ČR) 7 min

Ve vybraných dílech vzdělávacího cyklu Port o novinkách a zajímavostech bude mít divák možnost podívat se do moderní laboratoře Ústavu Maxe Plancka pro chemickou ekologii v německé Jeně, do Ústavu molekulární genetiky i na Arktidu. Mimo jiné mu bude odhalen také vznik, vývoj a užitečnost fytoplanktonu.

065

Ekoprůkopníci – 11 Obnovitelné zdroje energie (ČR) 17 min

Dokumentární cyklus nastiňuje některé alternativy ekologičtějšího a šetrnějšího přístupu k životu, které může ve vlastním životě uplatňovat každý z nás. Tento díl nás seznámí s problematikou obnovitelných zdrojů energie. Cyklus by měl přispět k vnímání úspornějšího způsobu života a být nenásilnou inspirací pro každého diváka. Jednotlivými díly nás provází sociální ekolog Václav Cílek.

052

Čoud (ČR) 3 min

Krátký kreslený příběh o nerovném boji milovníka květin se zákeřným a všudypřítomným čoudem velkoměsta.

Celkem 120 min včetně besedy.

České Budějovice – čtvrtek, 8. 10. 2009 (střední školy) – Kino Kotva

8.30 – 10.00 a 10.30 – 12.00 hod.

041

Port – Fytoplazma (ČR) 10 min

Ve vybraných dílech vzdělávacího cyklu Port o novinkách a zajímavostech bude mít divák možnost podívat se do moderní laboratoře Ústavu Maxe Plancka pro chemickou ekologii v německé Jeně, do Ústavu molekulární genetiky i na Arktidu. Mimo jiné mu bude odhalen také vznik, vývoj a užitečnost fytoplanktonu.

05

Vzhůru dolů – Do Rudického propadání (ČR) 18 min

Rozeklaný chřtán Rudického propadání ochotně zhltne vody Jedovnického potoka i čepici Josefa Poláška. Ten se svým „tatou“ Arnoštem Goldflamem opět touží proniknout do nitra země. Mají to však tentokrát komplikované, protože do Rudického propadání je běžnému návštěvníkovi vstup odepřen. Desítky metrů nebezpečných vertikálních žebříků, vodopády a tůně jsou lahůdkou jen pro skutečné speleology. To však naše hrdiny neodradí: s pomocí GPS navigace sledují klikatici jeskyně po povrchu. K velkému překvapení je cesta dovede i do místní hospody, přímo pod ní se totiž nachází jeden z velkých dómů

036

Příběhy z přírody – Smrtelná objetí (ČR) 8 min

Díl Smrtelná objetí diváky zavede do přírodního prostředí stepi, kde je po většinu roku sucho. Step je rájem hmyzu, jehož život je pro člověka téměř neznámý. Žijí tu pronásledovatelé i pronásledovaní. Mezi nelítostné dravce stepi patří lovec s něžným názvem kudlanka nábožná. Její nohy připravené k lovu totiž připomínají ruce sepnuté k modlitbě

604

Bhútán – Hledání štěstí (SR) 31 min

Říká se, že na Bhútán zapomněli lidé, ale nikdy ne bohové. Starodávné horské království, vtěsnané mezi indickým Assámem a čínským Tibetem, domorodci nazývají po svém – Zem hřmícího draka. Putování zapomenutou krajinou, ve které lidi uctívají vše živé, je vyprávěním o štěstí. Vnitřní pokoj je tady cennější, než hon za materiálnem světa a harmonie s přírodou je všemu nadřazený princip. Dobrý král se stará o blaho poddaných. Místo hrubého domácího produktu upřednostňuje „hrubé domácí štěstí“. Malé himálajské království si totiž v křehkém vnímání štěstí zvolilo zvláštní cestu. Možná, že správnou.

052

Čoud (ČR) 3 min

Krátký kreslený příběh o nerovném boji milovníka květin se zákeřným a všudypřítomným čoudem velkoměsta.

522

Yellowstone – Život ze země (USA) 18 min

Lidé přicházejí do Yellowstonského parku hlavně kvůli neobvyklým termálním úkazům a možnosti vidět divočinu a často si neuvědomují, že stojí v jedné z největších aktivních sopek na světě. Ve filmu Život ze země představuje filmař John Grabowska (autor Ribbon of Sand, Remembered Earth) lyrickou interpretaci poutavého geologického příběhu Yellowstonu, od zalednění až po vyvýšení obrovské kaldery. Cílem příběhu je osvětlit spojení mezi krajinou a rozmanitostí života, který z ní vychází, ukázat intimní spojení mezi geologií a biologií

Celkem 90 min. Blok se bude 2x opakovat

Český Krumlov – čtvrtek 8. 10. 2009 (1. – 3. třída) – divadelní sál

8.30 – 9.30 hod.

026

Moudronos – chleba (ČR) 17 min

Klaun Moudronos nás provází historií výroby chleba.

029

Marťan spasitel (ČR) 3 min

Animovaný film

Ani marťanovi nesvědčí prostředí naší znečištěné planety. Onemocní a je nucen svými vlastními prostředky planetu očistit, aby se uzdravil. Autorem animovaného filmu je teprve čtrnáctiletý Tomáš Daněk.

564

Kamzík horský tatranský (SR) 12 min

Žáci základní školy v doprovodu lesního pedagoga navštíví muzeum Tatranského národního parku v Tatranské Lomnici, kde jim během vyprávění v představách ožívá vystavený exponát jedinečného tatranského živočicha – kamzíka horského tatranského, který jim vypráví o svém životě.

042

Evropské pexeso – Slovensko (ČR) 3min

Nový animovaný cyklus České televize, jehož cílem je seznámit zábavnou a hranou formou nejmenší diváky s členskými zeměmi Evropské unie.

Celkem 60 min včetně soutěží a interaktivních vstupů.

Český Krumlov – čtvrtek 8. 10. 2009 (4. – 6. třída) – divadelní sál

9. 45 – 11. 25 hod.

574

Liliputí mimikry ( Maďarsko) 29 min

Ze všech mořských živočichů je nejtěžší nafilmovat ty nejmenší. Kvůli svojí velikosti a úžasné schopnosti skrývat se jsou téměř neviditelní lidskému oku. S použitím speciální kamerové techniky a s pomocí zkušených „lovců živočichů“ jsou konečně tito mořští tvorové představeni na filmovém plátně!

04

Vzhůru dolů: Zbrašovským argonitem (ČR) 18 min

Arnošt Goldflam a Josef Polášek, ,jako otec a syn, nás zábavnou formou provází našimi známými i neznámými jeskyněmi

036

Zelenomodrá vrána (ČR) 8 min

Tento díl cyklu „Příběhy z přírody“ sleduje mandelíka hajního, který vypadá jako zelenomodrá vrána a z našeho území už zcela vymizel. Patří mezi nejpestřejší skupinu ptáků s podivným zoologickým názvem – srostloprstí.

589

Návrat karety (Indie) 17 min

Tisícovky karet zelenavých se během období hnízdění vydávají na pláže v Uríse na východním pobřeží Indie. Během období páření a hnízdění se šest měsíců zdržují u pobřeží. V únoru začíná známá „arribada“, kdy samice ve velkých počtech připlouvají na pláž, aby nakladly vejce. Náš tým nafilmoval hnízdění karet zelenavých a různé překážky, které nově vylíhnuté želvy musí překonat kvůli nepovolené výstavbě a různým lidským činnostem. Výsledkem je, že každý den uhynou tisíce mladých i dospělých želv. Ale změna je na obzoru. Naštěstí se během poslední sezóny různé ekologické organizace spolu s dobrovolníky a vesničany zapojili do kampaně na ochranu vylíhlých želv a tak poskytly kriticky ohroženým karetám zelenavým novou šanci na život

Celkem 100 min včetně soutěží a interaktivních vstupů.

Další stránka »