DVD pro školy

< Projekty

Samostatným krokem je příprava a kompletace speciálního DVD s výběrem filmů vhodných k použití při výuce ve školách. Vybrané festivalové filmy jsou vybaveny přehledným menu, pracovními listy a metodikou k jednotlivým tématům. Jsme přesvědčeni, že projekt je vhodným doplněním školních vzdělávacích programů.

Máme tedy snahu pomocí filmů a besed vést žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti.

Scroll to Top