Archive for the 'Uncategorized' Category

Doprovodný program pro školy a školky

Škola Malého stromu

úterý 6. 10. 2009 v 18.30 Solnice

pro rodiče s dětmi, dětské domovy, družiny, kroužky atd.
100 míst, lístky v prodeji za 80/60 Kč
pro akreditované (i pro skupiny) vstup zdarma

Kvak a Žbluňk, divadélko pro nejmenší

středa 7. 10. 2009 v  10.00 hod, Solnice, vstup zdarma.

pro mateřské školy a 1.a 2. tř ZŠ

120 míst – na objednávku (produkce I.Koníčková, program pro školy).

Architekt odpadu – soutěžní film

středa 7. 10. 2009 ve 20.15 hod, kino Kotva, vstup zdarma.
pro střední školy a školy technického zaměření
Architekt odpadu / Garbage Warrior
VB, 2007, 85 min., dokument, v pův. znění s tit., přístupný, režie:
Oliver Hodge, soutěžní projekce

Američana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky a také bez urážky nazvat
nejvýznamnějším světovým architektem odpadu. Přes tři desítky let s
úspěchem staví velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie,
vody i tepla. K jejich stavbě používá pneumatiky, plechovky od piva a
skleněné láhve. Celé tři roky zaznamenával režisér jeho boj s americkými
úředníky. Vypravil se s ním a s jeho partou podobně nadšených
spolupracovníků i na tsunami zcela zničené Andamanské ostrovy, kde se
jejich levné a účelné domky setkaly s velkým nadšením.

EKOFILM 2011 – Program pro školy

< EKOFILM pro školy

Kontakt:

Kontaktní osoba a produkce programu pro školy:

Irena Koníčková
irena.konickova@seznam.cz
+420 777 586 077

Archiv:

EKOFILM 2011 – Program pro školy (PDF, 380 KB) 
EKOFILM 2010 – Program pro školy (PDF, 500 KB)
EKOFILM 2009 – Program pro školy
EKOFILM 2008 – Program pro školy (PDF, 150 KB, 11.09.2008)

The 34th Ekofilm to Start on Sixth October (English)

For the twelfth time, the International Film International on the Environment and Natural and Cultural Heritage will be held in Southern Bohemia. This year again it will offer a rich programme full of screenings – not only of competition films, but also others – as well as discussions, lectures, talks, and workshops, focused on the environment and natural and cultural heritage. This year’s motto is „The Year of the Planet Earth“, which is focused primarily on geology.

Two press conferences are planned for journalists, at which this year’s festival will be presented in greater detail. The first press conference will be held on 18 September at 10 a.m. at the MAT Theatre in Charles Square (Karlovo náměstí) in Prague 2, and will include a screening; the second will be held a week later, on 25 September at 11 a.m. in the Kotva Cinema, Lidická 2110, in České Budějovice.

A bit of introductory information, to show that there will be plenty to discuss and choose from:

The film marathon, supplemented with a number of side events, will be launched on the evening of 6 October in České Budějovice’s Kotva Cinema, with the European premiere of the French Canadian film ‘Changing Climates, Changing Times‘. This documentary drama takes place in 2075 and shows the direct consequences of climate change in the lives of three characters living in Europe, Africa, and a polar region. The film ‘Changing Climates, Changing Times‘ is based on the latest scientific knowledge. The first day will end at a leisurely pace in the cinema café with a musical gathering, with the performers of Jasná páka, connected with clips from a film about the band.

This year’s festival will be officially launched on 6 October at 5:00 p.m. at the Cinema Train at the Třeboň Train Station. The opening ceremony will be attended by the „station master“ and „conductor“ of the entire Ekofilm, Jaroslav Dušek, and distinguished „passengers“, the representatives of participating South Bohemian towns, the festival, and its partners. At 6:30 p.m., the film „I Still Live with a Hook, Signal Paddle, and Hat“, starring Jaroslav Dušek, will then be screened in the Světozor Cinema in Třeboň Square.

The Cinema Train will be a part of the festival for the second time, as a major independent part of the programme. The train will stay in Třeboň until Tuesday 7 October; on 8 and 9 October, it will be in Veselí nad Lužnicí; and on 10 and 11 October, it will be parked at its last station, Boršov. The train will feature morning and afternoon screenings for schools, and early evening and nights are reserved for the general public. There will be interesting films to see, and discussions with their authors. And watch out: Jaroslav Dušek will come and check on viewer participation himself! But when, precisely, remains a secret.

The programme will also run at the Faculty of Natural Sciences of the University of South Bohemia, from Tuesday 7 October to Thursday 9 October.

On Friday 10 October, Ekofilm will move to Český Krumlov, where it will be based in the Municipal Theatre, and certain events will be held in the J&K Cinema and in the halls of the Prelate House. A traditional feature for visitors will be the individual screenings of the competition films at screening points in the Municipal Theatre. The ceremony to announce the winners of the competitive section of Ekofilm will take place on Saturday night in the Municipal Theatre, where all of the winning films will be screened on Sunday morning.

Another part of the festival will be two theatrical performances featuring Jaroslav Dušek, and four accompanying exhibitions: one of them is an exhibition of the photographs of Jiří Kučera, from the shooting of the film ‘Báječní muži s klikou‘ (Wonderful Men with a Handle), which will be screened on Saturday afternoon in the J&K Cinema, to be followed by a meeting with its authors, thirty years after its filming. Throughout all of October, an exhibition of the photographer and sociologist Rudolf Šmíd, „Home Made“, will be on display in České Budějovice’s Kotva Cinema, featuring home-made tractors. The grand opening will be on 7 October.

We look forward to seeing you! For more information, see www.ekofilm.cz

34. ročník Ekofilmu začne už šestého října

Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví se už po dvanácté uskuteční v jižních Čechách. I letos nabídne bohatý program plný promítání nejen soutěžních filmů, ale i diskuzí, přednášek, besed, work shopů na témata životního prostředí a přírodního a kulturního dědictví. Mottem letošního ročníku je „Rok planety Země“, které je zaměřeno převážně na geologii.

Pro novináře jsou připraveny dvě tiskové konference, na kterých bude letošní ročník představen podrobněji. 18. září se v 10 hodin uskuteční první tisková beseda s promítáním v kině MAT na Karlově náměstí v Praze 2 a o týden později, 25. září v 11 hodin v kině Kotva, ul. Lidická 2110 v Českých Budějovicích.

Že bude o čem hovořit a z čeho vybírat, napoví několik úvodních informací:

Filmový maratón, doplněný o řadu dalších doprovodných akcí, bude odstartován 6. 10. večer v českobudějovickém kině Kotva evropskou premiérou kanadsko – francouzského filmu Změny klimatu – Blýská se na časy. Toto dokumentární drama situované do roku 2075 ukazuje na osudech tří postav žijících v Evropě, Africe a v polární oblasti přímé důsledky klimatických změn. Film Changing Climates, Changing Times je založen na nejnovějších vědeckých poznatcích. Zahajovací den volně zakončí v kinokavárně hudební setkání s protagonisty Jasné páky spojené s ukázkami filmu o kapele.

Oficiální zahájení letošního ročníku proběhne 6. října v 17 hodin u kinematovlaku na nádraží v Třeboni za účasti „výpravčího“ a „průvodčího“ celého Ekofilmu, Jaroslava Duška a významných „cestujících“, představitelů zúčastněných jihočeských měst, festivalu a jeho partnerů. V 18.30 pak začne v kině Světozor, v Třeboni na náměstí, promítání filmu Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí s Jaroslavem Duškem v hlavní roli.

Kinematovlak bude již podruhé součástí Ekofilmu a letos se stane jeho významnou, samostatnou součástí. V Třeboni se zdrží do úterý 7.10., 8. – 9. 10. bude ve Veselí nad Lužnicí, 10.-11. 10. pak bude stát v poslední stanici, v Boršově. Ve vlaku se uskuteční dopolední a odpolední promítání pro školy, podvečerní a večerní hodiny jsou rezervovány pro veřejnost. K vidění budou zajímavé filmy a besedy s jejich tvůrci. A pozor, Jaroslav Dušek přijede osobně zkontrolovat účast diváků. Kdy to ale přesně bude, to zůstává překvapením.

Program bude probíhat také na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity od úterý 7. 10. do čtvrtka 9.10.

V pátek 10.10. se Ekofilm přestěhuje do Českého Krumlova, kde bude mít zázemí v Městském divadle a některé akce se uskuteční v kině J&K a v sálech Prelatury. Tradiční nabídkou návštěvníkům budou individuální projekce všech přihlášených filmů na projekčních místech v Městském divadle. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěžní sekce Ekofilmu proběhne v sobotu večer, také v Městském divadle, kde budou v neděli dopoledne všechny vítězné filmy promítnuty.

Další součástí festivalu budou dvě divadelní představení za účasti Jaroslava Duška a čtyři doprovodné výstavy, mezi nimi i výstava fotografií Jiřího Kučery z natáčení filmu Báječní muži s klikou, jehož promítání a setkání s tvůrci po třiceti letech proběhne v sobotu odpoledne v kině J&K. Po celý říjen bude také v českobudějovickém kině Kotva k vidění výstava fotografa a sociologa Rudolfa Šmída „Home made“ neboli traktory doma dělané. Vernisáž se uskuteční 7.10.

Těšíme se na vás!

Více informací najdete na www.ekofilm.cz

EKOFILM 2008 – Program pro školy

Program pro školy 2009

Přihláška filmů 2008

XXXIV. mezinárodni festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2008 (České Budějovice a Český Krumlov 6. – 12. 10. 2008)

Vážení přátelé,

v současné době vytváříme nové stránky festivalu Ekofilm. Potřebné informace k přihlášení filmů a akreditaci naleznete prozatím na této provizorní stránce EKOFILMU: ekofilm2008.ekofilm.eu

Těšíme se na Vaše pořady i osobní účast na festivalu.

Další informace získáte na adrese: ekofilm@ekofilm.cz nebo
telefonu +420 267 122 432.

RNDr. Jitka Radová

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

« Předchozí stránka